BỔ SUNG HƯỚNG DẪN THI THỰC HÀNH ĐỐI VỚI CÁC MÔN VẬT LÝ, HÓA HỌC VÀ SINH HỌC TRONG KỲ THI HSG QG 2013
Cập nhật ngày: 07/12/12

Tiếp theo Công văn số 7458/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 06/11/2012 về việc Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung về thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học như sau:

  1. Phạm vi nội dung thi:
  1. Môn Vật lí: Phần Cơ học, Điện học, Quang học.
  2. Môn Hóa học: Phân tích định lượng.
  3. Môn Sinh học: Sinh thái thích nghi ở thực vật; Hóa sinh và Tế bào học; Sinh lý học thực vật và Vi sinh học.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm trong đường link dưới đây:

http://www.moet.gov.vn/?page=1.29&view=4617

Theo moet.edu.vn


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở về