Năm học 2007 – 2008, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội có 25 học sinh đạt giải trong kì thi học sinh giỏi Quốc gia. Trong đó, có 1 giải Nhất, 8 giải Nhì, 11 giải Ba và 5 giải Khuyến Khích.

 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KÌ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
NĂM HỌC 2007 – 2008
 
Năm học 2007 2008, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội có 36 học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Tin học (mỗi môn có 6 thí sinh dự thi). Kết quả có 25 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 8 giải Nhì, 11 giải Ba và 5 giải Khuyến Khích.
STT
Họ và tên
Lớp
Môn thi
Giải
1
Trần Công Hoàng
12 Tin học
Tin học
Nhất
2
Lê Hoàng An
12 Hóa học
Hóa học
Nhì
3
Hoàng Tuấn Anh
12 Hóa học
Hóa học
Nhì
4
Đỗ Tiến Dũng
11 Hóa học
Hóa học
Nhì
5
Vũ Minh Duy
12 Hóa học
Hóa học
Nhì
6
Bùi Cẩm Linh
11 Hóa học
Hóa học
Nhì
7
Nguyễn Cẩm Linh
12 Hóa học
Hóa học
Nhì
8
Nguyễn Đăng Quang
12 Tin học
Tin học
Nhì
9
Phạm Quang Vũ
11 Toán 1
Tin học
Nhì
10
Nguyễn Bá Lý
12 Vật lý
Vật lý
Ba
11
Nguyễn Xuân Thành
12 Vật lý
Vật lý
Ba
12
Đỗ Thị Dung
11 Hóa học
Hóa học
Ba
13
Bùi Tuấn Hải
12 Hóa học
Hóa học
Ba
14
Lê Thị Trang
12 Hóa học
Hóa học
Ba
15
Khúc Quỳnh Vân
11 Hóa học
Hóa học
Ba
16
Đặng Thị Thái Hà
12 Ngữ Văn
Ngữ Văn
Ba
17
Nguyễn Đức Nguyệt Minh
12 Ngữ Văn
Ngữ Văn
Ba
18
Hà Minh Ngọc
11 Ngữ Văn
Ngữ Văn
Ba
19
Phạm Thị Hoài Phương
11 Ngữ Văn
Ngữ Văn
Ba
20
Phạm Ngọc Phượng
12 Ngữ Văn
Ngữ Văn
Ba
21
Nguyễn Phạm Đạt
11 Toán
Toán học
Khuyến khích
22
Nguyễn Thọ Tùng
11 Toán
Toán học
Khuyến khích
23
Lê Hải Băng
12 Vật lý
Vật lý
Khuyến khích
24
Tạ Duy Hiếu
11 Vật lý
Vật lý
Khuyến khích
25
Hà Thị Thắm
12 Vật lý
Vật lý
Khuyến khích