Năm học 2008 – 2009, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội có 42 học sinh dự thi học sinh giỏi Quốc gia các môn Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Tin học, Địa lí (mỗi môn có 6 thí sinh dự thi). Kết quả có 31 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 11 giải Nhì, 11 giải Ba và 8 giải Khuyến Khích.

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KÌ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA

NĂM HỌC 2008 – 2009

STT
Họ và tên
Lớp
Môn thi
Giải
1
Đỗ Tiến Dũng
12 Hóa
Hóa học
Nhất
2
Nguyễn Phạm Đạt
12 Toán 1
Toán học
Nhì
3
Nguyễn Anh Hùng
12 Toán 1
Toán học
Nhì
4
Nguyễn Thọ Tùng
12 Toán 1
Toán học
Nhì
5
Chu Văn Hào
11 Toán 1
Tin học
Nhì
6
Nguyễn Ngọc Hiệu
12 Toán 1
Tin học
Nhì
7
Nguyễn Hằng Nga
11 Tin
Tin học
Nhì
8
Phạm Quang Vũ
12 Toán 1
Tin học
Nhì
9
Hoàng Thu Trang
11 Sinh
Sinh học
Nhì
10
Bùi Cẩm Linh
12 Sinh
Sinh học
Nhì
11
Vũ Thị Ngọc Oanh
11 Sinh
Sinh học
Nhì
12
Lưu Hoài An
11 Văn
Ngữ văn
Nhì
13
Phạm Văn Tiễn
11 Toán 1
Tin học
Ba
14
Tạ Duy Hiếu
12 Lý
Vật lý
Ba
15
Lê Nguyên Đức
12 Hóa
Hóa học
Ba
16
Ngô Thị Huê
11 Hóa
Hóa học
Ba
17
Nguyễn Trung Kiên
11 Hóa
Hóa học
Ba
18
Phạm Quang Thành
11 Hóa
Hóa học
Ba
19
Lê Thị Trang
12 Hóa
Hóa học
Ba
20
Hoàng Lê Minh Châu
11 Sinh
Sinh học
Ba
21
Ngô Thị Phương Hải
11 Sinh
Sinh học
Ba
22
Nguyễn Quốc Hùng
11 Sinh
Sinh học
Ba
23
Trần Thị Vân Anh
11 Văn
Địa lí
Ba
24
Nguyễn Trung Kiên
11 Toán 1
Toán học
Khuyến khích
25
Nguyễn Tùng Lâm
11 Lý
Vật lý
Khuyến khích
26
Đỗ Thanh Sơn
11 Lý
Vật lý
Khuyến khích
27
Phan Thu Hiền
11 Văn
Ngữ văn
Khuyến khích
28
Hoàng Lan Hương
12 Văn
Ngữ văn
Khuyến khích
29
Nguyễn Bùi Nguyên
12 Toán 2
Địa lí
Khuyến khích
30
Trần Diệu Thúy
11 Văn
Địa lí
Khuyến khích
31
Nguyễn Thị Tưởng
12 Văn
Địa lí
Khuyến khích