Trong khuôn khổ hợp tác khoa học với CHLB Đức, được sự tài trợ của DAAD (Tổ chức Trao đổi Hàn lâm Đức) và sự hỗ trợ của một số tổ chức khoa học, giáo dục trong nước và quốc tế, Trường ĐHSP Hà Nội và Trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp Hamburg, CHLB Đức, UBQG Thập kỉ Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững (GDPTBV) của Việt Nam, UBQG UNESCO của Việt Nam và UNESCO Offfice Hà Nội tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu”

1. Tên Hội thảo-Tập huấn :
– Tiếng Việt: Nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu
– Tiếng Anh:                  Enhancing awareness and capacities
to tackle climate change challenges
2. Thời gian và địa điểm:

 • Thời gian: Từ 13/10 đến 14/10 năm 2009.
 • Địa điểm:  Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 136 Đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Đối tượng  tham gia:

 • Cán bộ của các Bộ, Ngành ở Trung ương và địa phương,
 • Cán bộ của các cơ quan nghiên cứu và giảng viên  các trường cao đẳng và đại học trong cả nước,
 • Giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục phổ thông.

4. Mục đích hội thảo:

 • Nâng cao nhận thức về những thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu và ở Việt Nam,
  • Tăng cường  nghiên cứu và giáo dục về biến đổi khí hậu trong các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học và phổ thông,
 • Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong việc nghiên cứu và giáo dục biến đổi khí hậu,
 • Xây dựng mạng lưới hợp tác nghiên cứu và giáo dục về biến đổi khí hậu.

3. Các chủ đề chính của Hội thảo:

 • Biến đổi khí hậu và những tác động của nó trên qui mô toàn cầu và ở Việt Nam,
 • Biến đổi khí hậu và những chiến lược, biện pháp ứng phó,
 • Vai trò của Giáo dụcvì sự phát triển bền vững trong chiến lược ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu,
 • Nghiên cứu và giảng dạyvề biến đổi khí hậu trong các cơ quan khoa học, trường đại học và trường phổ thông,
 • Hợp tác quốc tế và quốc gia trong việc nghiên cứu và giảng dạy về biến đổi khí hậu.

4.  Các hoạt động chủ yếu của Hội thảo:

 • Trình bày báo cáo của các chuyên gia quốc tế và Việt Nam,
 • Thảo luận, trao đổi ý kiến giữa chuyên gia và người tham gia hội thảo,
 • Làm việc, thảo luận nhóm,
 • Tham quan dự án nghiên cứu về biến đổi khí hậu.

6.  Thể lệ  tham gia Hội thảo-Tập huấn

 • Gửi tóm tắt bài viết, tham luận (viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong khoảng 300 từ, trong đó ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, địa chỉ email và địa chỉ bưu điện và điện thoại của tác giả) đến Ban tổ chức hội thảo trước ngày 15.8.2009.
 • Gửi toàn văn bài viết, tham luận (viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh đề cập đến đến các vấn đề liên quan nghiên cứu và giáo dục về biến đổi khí hậu ở Việt Nam và thế giới, dài khoảng 2000-3000 từ, có tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, viết với kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 12 thống nhất cho toàn bài, in trên khổ giấy A4, ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện và điện thoại của tác giả).
 • Bản đăng kí  tham dự  Hội thảo-Tập huấn viết theo Mẫu 1 gửi kèm theo Thông báo này.
 • Toàn văn bản tham luận và phiếu đăng kí tham dự hội thảo xin gửi về cho Ban Tổ chức trước ngày 15 tháng 9 năm 2009 theo địa chỉ sau đây:

                                                      PGS,TS Trần Đức Tuấn

Trung tâm  Nghiên cứu và Hỗ trợ
Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
136 Đường Xuân Thuỷ, Cầu giấy, Hà Nội
(ĐT: 04-38346 826/ 04-2696473/, Fax: 04-2696474, ĐTDĐ: 0904166043)
EMAIL: [email protected] hoặc [email protected]

Các đại biểu sẽ nhận được giấy mời một tuần trước khi khai mạc Hội thảo.