Lịch SửLớp 11

Âm mưu của thực dân Anh trong việc thực hiện chính sách chia để trị là

Câu hỏi: Âm mưu của thực dân Anh trong việc thực hiện chính sách “chia để trị” là

A. Khoét sâu thêm mâu thuẫn về chủng tộc và tôn giáo ở Ấn Độ

B. Nắm quyền trực tiếp cai trị đến tận đơn vị cơ sở

Bạn đang xem: Âm mưu của thực dân Anh trong việc thực hiện chính sách chia để trị là

C. Xóa bỏ nền văn hoá truyền thống của Ấn Độ

D. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên của Ấn Độ

Lời giải

Về chính sách cai trị, chính phủ Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ.

– Thực dân Anh đã thực hiện chính sách “chia để trị”, mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.

– Anh còn tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội để dễ bề cai trị.

Đáp án cần chọn là: A

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu nội dung bài Ấn Độ dưới dưới để hiểu rõ hơn về âm mưu của thực dân Anh trong việc thực hiện chính sách “chia để trị” nhé

1. Tình hình kinh tế – xã hội nửa sau thế kỉ XIX:

– Từ đầu thế kỉ XVIII, Ấn Độ lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu, bị các nước thực dân phương Tây (chủ yếu là Anh, Pháp) xâm lược.

– Đến giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của thực dân Anh.

* Chính sách cai trị của Anh:

– Kinh tế: vơ vét lương thực, thực phẩm, các nguồn tài nguyên, bóc lột nhân công.

– Chính trị: Chính phủ Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ (chế độ trực trị).

[CHUẨN NHẤT] Âm mưu của thực dân Anh trong việc thực hiện chính sách chia để trị là
Nữ hoàng Victoria trở thành nữ hoàng Ấn Độ (1877)

– Xã hội:

+ Mua chuộc tầng lớp phong kiến bản xứ.

+ Chia rẽ khối đoàn kết dân tộc (khơi sâu vào sự cách biệt dân tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ).

– Về giáo dục:

+ Thi hành chính sách giáo dục ngu dân, khuyến khích tập quán lạc hậu và hủ tục cổ xưa.

* Hệ quả: mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh sâu sắc.

2. Cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)

* Nguyên nhân

– Do tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, ý chí đấu tranh chống sự thống trị của thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ

– Do binh lính Xi-pay bị sĩ quan Anh bạc đãi, khinh rẽ,tinh thần dân tộc và tín ngưỡng bị xúc phạm nên bất mãn nổi dậy đấu tranh.

* Diễn biến

– Sáng ngày 10/05/1857, ở Mi-rút (gần Đê-li), khi thực dân Anh sắp áp giải 85 binh lính Xi-pay trái lệnh, thì ba trung đoàn Xi-pay nổi dậy khởi nghĩa bắt bọn chỉ huy Anh.

– Nông dân các vùng lân cận cũng tham gia nghĩa quân, vây bắt chỉ huy Anh.

– Khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng đến Đê-li, khắp miền Bắc và một phần miền Tây Ấn Độ.

– Nghĩa quân đã lập được chính quyền ở 3 thành phố lớn.

– Cuộc khởi nghĩa duy trì được 2 năm thì bị thực dân Anh dốc toàn bộ lực lượng đàn áp dã man. Nhiều nghĩa quân bị quân Anh trói vào họng súng đại bác, rồi bắn cho tan xương nát thịt. Khởi nghĩa bị thất bại.

* Ý nghĩa

– Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất,.

– Ý thức vươn tới độc lập của nhân dân Ấn Độ.

[CHUẨN NHẤT] Âm mưu của thực dân Anh trong việc thực hiện chính sách chia để trị là (ảnh 2)
Nhiều nghĩa quân bị quân Anh trói vào họng súng đại bác, rồi bắn cho tan xương nát thịt.

3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885 – 1908)

a. Đảng Quốc đại.

– Sự hình thành: Cuối thế kỉ XIX, giai cấp tư sản dân tộc Ấn Độ lớn mạnh, bị thực dân Anh kìm hãm → Cuối 1885, Đảng Quốc đại được thành lập.

– Phương pháp đấu tranh: phương pháp ôn hòa.

– Mục tiêu đấu tranh: yêu cầu thực dân Anh nới rộng các điều kiện để họ được tham gia các hội đồng tự trị; giúp đỡ họ phát triển kĩ nghệ, thực hiện một số cải cách về mặt giáo dục – xã hội.

– Sự phân hóa:

+ Phái ôn hòa – chủ trương sử dụng phương pháp đấu tranh hòa bình.

+ Phái cấp tiến (do B.Ti-lắc đứng đầu) – chủ trương sử dụng phương pháp đấu tranh bằng bạo lực.

b. Phong trào dân tộc (1905 – 1908)

– Nguyên nhân:

+ Sâu xa: mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh sâu sắc.

+ Trực tiếp: tháng 7/1905, Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben-gan. Xứ Ben-gan bị chia cắt thành hai miền.

– Các phong trào đấu tranh tiêu biểu:

+ Cuộc biểu tình của hơn 10 vạn người tại bờ sông Hằng (10/1905).

+ Tổng bãi công của công nhân Bom-bay (6/1908).

– Kết quả: Anh phải thu hồi đạo luật chia cắt Ben-gan.

– Tính chất: mang đậm ý thức dân tộc.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button