Lịch SửLớp 10

Bài 1 trang 105 sgk Lịch Sử 10

Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Bài 1 trang 105 sgk Lịch Sử 10

Trình bày tóm lược sự phát triển của giáo dục qua các thời Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 1 trang 105 sgk Lịch Sử 10

Thời kì

Đặc điểm chính về giáo dục

Thời Đinh, Tiền Lê

+ Giáo dục của đất nước chưa có điều kiện phát triển.

+ Thời kì này các nhà sư là tầng lớp trí thức tinh thông cả Nho học, Phật giáo. Giáo dục chủ yếu ở các nhà chùa do các nhà sư dạy học, đào tạo được nhiều tài năng như sư Pháp Thuận, Vạn Hạnh,….

Thời Lý

+ Dưới triều Lý năm 1070, vua Lý Thánh Tông đã cho dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử.

+ Năm 1075 đã cho mở khoa thi quốc gia đầu tiên. Đến năm 1076, Vua Lý Nhân Tông cho xây dựng Quốc tử giám tại kinh thành.

⇒ Nền giáo dục bắt đầu được coi trọng phát triển

Thời Trần

+ Giáo dục ngày càng được mở rộng.

+ Năm 1247, vua Trần Thái Tông đã cho đặt bộ máy Tam khôi (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa).

Triều Hồ

+ Ban hành những quy định để đưa thi cử vào nề nếp, đưa toán vào thi cử.

Thời Lê sơ

+ Mở rộng trường công của nhà nước đến các địa phương.

+ Quy định 3 năm mở một kì thi Hội để lựa chọn tiến sĩ.

+ Cho xây dựng bia ghi tên những người đỗ tiến sĩ đặt trong Văn Miếu.

+ Thời Lê Thánh Tông đã tổ chức được 12 khoa thi Hội, lấy đỗ được hàng trăm tiến sĩ.

⇒ Giáo dục phát triển mạnh mẽ, độc tôn Nho giáo.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button