Lớp 10Vật Lý

Bài 1 trang 106 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 23: Bài tập về động lực học

Bài 1 (trang 106 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Vật khối lượng m đặt trên mặt phẳng nghiêng hợp với phương nằm ngang một góc α (hình 23.2 SGK). Hệ số ma sát trượt giữa vật mà mặt phẳng nghiêng là μt. Khi được thả ra, vật trượt xuống. Gia tốc của vật phụ thuộc vào những đại lượng nào?

A. μt, m, α

Bạn đang xem: Bài 1 trang 106 sgk Vật Lý 10 nâng cao

B. μt, g, α

C. μt, m, g

D. μt, m, g, α

Lời giải:

Đáp án B

+ Có 3 lực tác dụng lên vật khi vật trượt xuống mặt phẳng nghiêng là:

Trọng lực P được phân tích thành hai thành phần Px  và Py; lực ma sát Fms và phản lực N

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 1 trang 106 sgk Vật Lý 10 nâng cao

+ Áp dụng định luật II Niuton, ta có:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 1 trang 106 sgk Vật Lý 10 nâng cao

+ Chọn hệ trục Ox hướng theo chiều chuyển động của vật: trên mặt phẳng nghiêng, Oy vuông góc với Ox và hướng xuống.

+ Chiếu biểu thức vecto (1) lên trục Ox, Oy ta được:

Theo trục Ox: Px – Fms = m.a ⇔ Px – μ.N = m.a (2)

Theo trục Oy: Py – N = 0(3) (theo trục Oy vật không có gia tốc)

Thế (3) vào (2):

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 1 trang 106 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Kết quả cho thấy gia tốc a của vật trượt có ma sát trên mặt phẳng nghiêng phụ thuộc vào g, μ, α.

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button