Lịch SửLớp 10

Bài 1 trang 120 sgk Lịch Sử 10

Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Bài 1 trang 120 sgk Lịch Sử 10

Đánh giá công lao của phong trào Tây Sơn trong việc thống nhất đất nước.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 1 trang 120 sgk Lịch Sử 10

Đánh giá công lao của phong trào Tây Sơn trong việc thống nhất đất nước:

– Lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong (1777).

– Lật đổ chính quyền Trịnh – Lê ở Đàng Ngoài (1786).

⇒ Như vây, trong những năm từ 1771 – 1788, phong trào Tây Sơn đã lần lượt lật đổ 3 tập đoàn phong kiến Nguyễn – Trịnh – Lê, xoá bỏ sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài hơn 2 thế kỉ. Phong trào Tây Sơn đã đóng góp công lao vô cùng to lớn vào sự nghiệp thống nhất đất nước.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button