Công NghệLớp 11

Bài 1 trang 13 sgk Công nghệ 11

Bài 2: Hình chiếu vuông góc

Bài 1 trang 13 sgk Công nghệ 11

Cho vật thể có các hướng chiếu A, B, c và các hình chiếu 1,2,3 (hình 2.5).

a) Đánh dấu (x) vào mẫu bảng 2.1 để chỉ rõ sự tương ứng của hình chiếu với hướng chiếu và ghi tên gọi các hình chiếu.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 13 sgk Công nghệ 11

b) Ghi số thứ tự hình chiếu vào ô của mẫu bảng 2.2 và 2.3 để chỉ rõ cách bố trí các hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Giải Công nghệ 11: Bài 1 trang 13 sgk Công nghệ 11

Lời giải:

Giải Công nghệ 11: Bài 1 trang 13 sgk Công nghệ 11

Xem toàn bộ Giải Công nghệ 11: Bài 2. Hình chiếu vuông góc

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Công Nghệ 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button