Lớp 10Vật Lý

Bài 1 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song

Bài 1 (trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Hãy xác định trọng tâm của một bản mỏng, đồng chất, hình chữ nhật, dài 12cm, rộng 6cm, bị cắt mất một mẩu hình vuông có cạnh 3cm (hình 28.10).

Bạn đang xem: Bài 1 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Lời giải:

Ta coi bản mỏng gồm 2 bản AHEF và HBCD ghép lại.

Trọng tâm các bản biểu diễn như hình vẽ sau:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 1 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Phần hình vuông HBCD có trọng lực P2 đặt tại tâm đối xứng O2.

Phần hình chữ nhật AHEF có trọng lực P1 đặt tại tâm đối xứng O1.

Hợp lực của 2 lực P1và P2là P phải có điểm đặt tại G nằm trên đoạn thẳng O1O2.

G chính là trọng tâm của cả bản phẳng.

Vì các bản đồng chất, phẳng và mỏng đều nên tỉ lệ diện tích bằng tỉ lệ về trọng lượng:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 1 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Giải hệ (1), (2) ta được GO1 ≈ 0,88cm.

Vậy trọng tâm G của bản phẳng nằm trên đoạn O1O2, cách O1 một đoạn 0,88cm.

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button