Lớp 12Toán Học

Bài 1 trang 133 SGK Giải tích 12

Bài 1 : Số phức

Bài 1 trang 133 SGK Giải tích 12: 

Tính phần thực phần ảo của số phức x, biết:

a) z = 1 – πi

Bạn đang xem: Bài 1 trang 133 SGK Giải tích 12

b) z = √2 – i

c) z = 2 √2

d) z = -7i

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Mỗi biểu thức có dạng z = a + bi được gọi là một số phức, trong đó:

   a là phần thực

   b là phần ảo.

+ Nếu b = 0 thì z là số thực.

   Nếu a = 0 thì z được gọi là số ảo.  

a) Phần thực: 1, phần ảo: -π

b) Phần thực: √2, phần ảo: -1

c) Phần thực: 2 √2, phần ảo: 0

d) Phần thực: 0, phần ảo: -7

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button