Lớp 11Sinh Học

Bài 1 trang 139 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Bài 1 trang 139 sgk Sinh 11 nâng cao

Sự ra hoa ở thực vật cần có điều kiện nào? Trình bày và giải thích.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 1 trang 139 sgk Sinh 11 nâng cao

– Sự ra hoa liên quan tới tuổi cây và lượng hoocmôn, ngoài ra nhiệt độ, ánh sáng,… còn có tác động không nhỏ.

+ Tuổi cây: Cây đạt sự sinh trưởng sinh dưỡng nhất định mới chuyển sang giai đoạn ra hoa. Khi chuyển cây từ giai đoạn sinh dưỡng sang giai đoạn sinh sản thì sự ra hoa được xem như là một dấu mốc.

+ Nhiệt độ: mầm hoa chịu ảnh hưởng rất lớn bởi nhiệt độ. Do nhiệt độ còn ảnh hưởng tới các nhân tố môi trường khác như độ ẩm, nồng độ CO2 nên cũng quyết định số lượng hoa đực và hoa cái.

+ Florigen: Là hoocmôn thực vật kích thích sự ra hoa.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button