Lịch SửLớp 10

Bài 1 trang 145 sgk Lịch Sử 10

Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Bài 1 trang 145 sgk Lịch Sử 10

Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 1 trang 145 sgk Lịch Sử 10

– Tính chất: Cuộc cách mạng Hà Lan mang bản chất là một cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời, đó cũng là một cuộc cách mạng tư sản. Điều này được thể hiện ở việc cuộc cách mạng vừa chống bọn thực dân xâm lược Tây Ban Nha, vừa loại bỏ chế độ cũ để mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

– Ý nghĩa:

+ Cách mạng Hà Lan là cuộc cách mạng tư sản diễn ra lần đầu tiên trên thế giới.

+ Lật đổ sự thống trị của thực dân Tây Ban Nha ra khỏi đất nước, giành độc lập cho dân tộc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

+ Đánh dấu một bước chuyển mới, mở đường cho các cuộc cách mạng tư sản bùng nổ ở nhiều nơi trên thế giới.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button