Lớp 10Toán

Bài 1 trang 161 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 1: Một vài khái niệm cơ bản

Bài 1 (trang 161 SGK Đại Số 10 nâng cao)

Để điều tra số con trong mỗi gia đình ở huyện A, người ta chọn ra 80 gia đình, thống kê con số của các gia đình đó và thu được mẫu số liệu sau:

Bạn đang xem: Bài 1 trang 161 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Kích thước mẫu là bao nhiêu?

b) Hãy tìm các giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên.

Lời giải:

a) Dấy hiệu là số con trong một gia đình, kích thước mẫu là 80.

b) Có tám giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên là : 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button