Lớp 10Vật Lý

Bài 1 trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường

Bài 1 (trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Chọn câu sai

A. Thế năng của một vật tại một vị trí trong trọng trường phụ thuộc cả vào vận tốc của nó tại vị trí đó.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 167 sgk Vật Lý 10 nâng cao

B. Công dương do trọng lực thực hiện bằng độ giảm thế năng của vật trong trọng trường.

C. Thế năng được xác định sai kém một hằng số cộng, nhưng hằng số này không làm thay đổi độ giảm thế năng khi trọng lực thực hiện công

D. Thế năng của một vật trong trọng trường thực chất cũng là thế năng của hệ kín gồm vật và trái đất.

Lời giải:

Đáp án A sai.

Vì thế năng của 1 vật tại vị trí trong trọng trường chỉ phụ thuộc vào vị trí đó.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button