Địa LýLớp 12

Bài 1 trang 174 sgk Địa lí 12

Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 1 (trang 174 sgk Địa lí 12)

Cho bảng số liệu sau:

Bảng 38.1. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005

Bạn đang xem: Bài 1 trang 174 sgk Địa lí 12

(Đơn vị: nghìn ha)

Loại cây

Cả nước

Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Cây CN lâu năm

1633,6

91,0

634,3

Cà phê

497,4

3,3

445,4

Chè

122,5

80,0

27,0

Cao su

482,7

109,4

Các cây khác

531,0

7,7

52,5

a, Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005.

b, Dựa vào kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích về những sự giống nhau và khác nhau trong sản xuất cây trồng công nghiệp lâu năm giữa hai vùng này

Lời giải:

a) Vẽ biểu đồ thích hợp. Trên nguyên tắc, có thể vẽ biểu đồ cột chồng hoặc biểu đồ tròn có kích thước khác nhau. Tuy nhiên, do sự chênh lệch lớn về quy mô diện tích cây công nghiệp lâu năm giữa cả nước với Trung du và miền núi Bắc Bộ, nên vẽ biểu đồ tròn là thích hợp hơn cả. Biểu đồ tròn cũng phản ánh cơ cấu tốt hơn biểu đồ cột chồng.

– Xử lý số liệu (%):

Ta có, cách tính cơ cấu diện tích từng loại cây trong tổng số cây công nghiệp lâu năm như sau:

– % cơ cấu diện tích cây Cà phê (hoặc cây khác)= (Diện tích cây Cà phê (hoặc cây khác)/ Tổng diện tích cây CN ) x 100% = ?%

Ví dụ:

– % cơ cấu diện tích cây Cà phê của Cả nước = (497,4 / 1633,6) X 100 %= 30,4%

– % cơ cấu diện tích cây Chè của TDMN Bắc Bộ = (80,0 / 91,0) X 100% = 87,9%

– % cơ cấu diện tích cây Cà phê của Cả nước = (52,5 / 634,3) X 100% = 8,3%

Cuối cùng, ta được bảng kết quả đầy đủ như sau:

Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005

(Đơn vị: %)

– Tính quy mô bán kính đường tròn:

+ Đặt RTDMNBB là bán kính đường tròn vùng Trung du miền núi Bắc Bộ = 1,0 (đơn vị bán kính)

+ RTN là bán kính đường tròn vùng Tây Nguyên = 2,6 (đơn vị bán kính)

+ RCN là bán kính đường tròn của Cả nước = 4,2 (đơn vị bán kính)

– Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005

* Nhận xét:

Giống nhau:

– Quy mô: là vùng chuyên canh công nghiệp lớn của cả nước

– Hướng chuyên môn hóa:

+ cây công nghiệp lâu năm

+ đạt hiệu quả kinh tế cao

– Điều kiện phát triển:

+ điều kiện tự nhiên:

– có diện tích núi và cao nguyên lớn

– có điều kiện về đất, nước, tài nguyên khoáng sản thuận lợi

+ điều kiện kinh tế-xã hội:

– dân cư có kinh nghiệm

– các chính sách của nhà nước

– thị trường rộng lớn

Khác nhau:

Điều kiện

Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Tự nhiên

Địa hình

– Có nhiều núi cao, đồi núi thấp

– Trung du rộng, các cao nguyên không lớn

– Các cao nguyên xếp tầng với những mặt bằng tương đối bằng phẳng

Đất đai

Đất feralit, đất phù sa cổ

Đất đỏ badan, đất xám

Khí hậu

– Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh

– Phân hóa đa dạng theo độ cao

Cận xích đạo, có một mùa mưa, mùa khô sâu sắc

Kinh tế-xã hội

Dân cư

– Mật độ dân số cao

– Nơi cư trú của các dân tộc ít người

– Mật độ dan số thấp

– Gia tăng cơ học cao

Cơ sở hạ tầng-Cơ sở vật chất kĩ thuật

– Nghèo, tập trung chủ yếu ở trung

–  Cơ sở chế biến hạn chế

– Cơ sở hạ tầng thiếu nhiều

– Đang chú trọng, đầu tư phát triển

Tình hình sản xuất

Quy mô

– Nhỏ

– Đứng thứ 3 cả nước

– Lớn

– Đứng thứ 2 cả nước

Sản phẩm

Chè, quế, hồi

Cà phê, cao su, tiêu, điều

Xem toàn bộ Giải Địa 12: Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Địa Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button