Lớp 11Toán

Bài 1 trang 192 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 1: Khái niệm đạo hàm

Bài 1 (trang 192 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Tìm số gia của hàm số y = x2 – 1 tại điểm xo =1 ứng với số gia Δx, biết:

a) Δx = 1

Bạn đang xem: Bài 1 trang 192 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Δx = -0,1

Lời giải:

Đặt f(x) = x2 – 1

a) Ta có: Δy = f(xo+ Δx) – f(xo) = f(2)-f(1)= 3 – 0 = 3

b) Ta có: Δy = f(xo+ Δx) – f(xo) = f(0,9) – f(1) = (0,9)2– 1 = -0,19

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button