Lịch SửLớp 12

Bài 1 trang 198 sgk Lịch Sử 12

Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Bài 1 trang 198 sgk Lịch Sử 12

Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975).

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 1 trang 198 sgk Lịch Sử 12

Thời gian

Thắng lợi tiêu biểu

21-7-1954

Ký Hiệp định Giơnevơ kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương

1959-1960

Phong trào “Đồng khởi” thắng lợi, phá vỡ từng mảng hệ thống kìm kẹp của địch, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, làm phá sản “chiến lược Aixenhao”.

20-2-1960

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra đời đã làm nhiệm vụ đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Mĩ – Ngụy.

9-1960

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.

1961-1965

Đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.

1965-1968

Đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ.

Năm 1968         

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

1969-1973

Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”.

Năm 1972         

Tổng tiến công chiến lược

Năm 1973         

Thắng Mĩ trận “Điện Biên Phủ trên không”.

21-7-1973

Ký kết Hiệp định Pari

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button