Lịch SửLớp 10

Bài 1 trang 199 sgk Lịch Sử 10

Bài 39. Quốc tế thứ hai

Bài 1 trang 199 sgk Lịch Sử 10

Trình bày hoàn cảnh của Quốc tế thứ hai

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 1 trang 199 sgk Lịch Sử 10

– Khi Quốc thế thứ nhất được thành lập và giải tán thì phong trào cách mạng ở nhiều nước vẫn phát triển mạnh mẽ. Lúc này, công nhân đã tiếp cận được với chủ nghĩa Mác để thành lập nên các đảng công nhân, tổ chức quần chúng lẻ tẻ ở nhiều nước. Để phong trào đi đến thành công thì việc cấp bách lúc này là thành lập một tổ chức quốc tế để thống nhất và lãnh đạo phong trào.

– Trước sự cần thiết đó, đại hội thành lập Quốc tế thứ hai đã được triệu tập tại Pa-ri với nhiều nghị quyết quan trọng được thông qua.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 39. Quốc tế thứ hai

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button