Lớp 11Sinh Học

Bài 1 trang 21 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 3. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật

Bài 1 trang 21 sgk Sinh 11 nâng cao

Các nguyên tố khoáng được hấp thụ từ đất vào cây theo những cách nào? Sự khác nhau của giữa các cách đó?

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 1 trang 21 sgk Sinh 11 nâng cao

Các chất khoáng ở trong đất thường tồn tại dưới dạng ion hòa tan là  cation và anion. Chủ yếu hấp thụ qua rễ. hấp thụ các ion khoáng ở rễ có 2 cách là bị động và chủ động.

Hấp thụ thụ động

Hấp thụ chủ động

– Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp

– Chiếm phần nhỏ

– Không tốn năng lượng

– Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp, theo dòng nước vào rễ cây và hút bám trao đổi quan kênh hoặc trực tiếp qua màng tế báo

– Các chất được vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao

– chiếm phần lớn

– Tốn nhiều năng lượng ATP

– Luôn vận chuyển qua kênh đặc hiệu.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao: Bài 3. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button