Lịch SửLớp 12

Bài 1 trang 216 sgk Lịch Sử 12

Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội 1986-2000)

Bài 1 trang 216 sgk Lịch Sử 12

Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế và xã hội của nước ta trong 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới?

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 1 trang 216 sgk Lịch Sử 12

– Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Bài viết gần đây

– Góp phần làm thay đổi bộ mặt đất nước.

– Cải thiện đời sống nhân dân.

– Tăng niềm tin của nhân dân dưới sựu lãnh đạo của Đảng.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button