Lớp 11Sinh Học

Bài 1 trang 24 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 4. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Bài 1 trang 24 sgk Sinh 11 nâng cao

Nêu vai trò của Nitơ trong đời sống thực vật.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 24 sgk Sinh 11 nâng cao

Lời giải

Vai trò của N đối với thực vật:

– N có vai trò quan trọng vì trực tiếp tham gia vào sinh trưởng, phát triển và hình thành năng suất của cây. N có mặt trong gần như toàn bộ các chất cấu tạo hay tham gia vào hoạt động sinh lí của cây.

– N là nguyên tố cấu tạo nên protein mà protein lại tham gia vào tất cả các hoạt động sống của cây.

– N là nguyên tố cấu tạo nên acid nucleic (AND và ARN).

– N là nguyên tố cấu tạo nên sắc tố quang hợp và quan trọng nhất là diệp lục.

– N là thành phần của một số hooc môn thực vật là những chất quan trọng trong quá trình phân chia và sinh trưởng của tế bào và của cây, có liên quan đến ánh sáng như phản ứng quang chu kỳ, sự nảy mầm, tính hướng quang.

– N tham gia vào thành phần của ADP, ATP, là đồng tiền năng lượng trong tế bào.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao: Bài 4. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button