Lớp 10Vật Lý

Bài 1 trang 254 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 1 (trang 254 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Sợi dây thép nào dưới đây chịu biến dạng dẻo khi ta treo vào nó một vật nặng có khối lượng 5kg(lấy g= 10m/s2)

  1. Sợi dây thép có tiết diện 0,05mm2
  2. Sợi dây thép có tiết diện 0,10mm2
  3. Sợi dây thép có tiết diện 0,20mm2
  4. Sợi dây thép có tiết diện 0,25mm2

Cho biết giới hạn đàn hồi và giới hạn bền của dây thép là 344.106Pa và 600.106Pa

Bạn đang xem: Bài 1 trang 254 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Lời giải:

Đáp án: B

Sợi A: ứng suất

Ứng suất vượt quá giới hạn bền, dây bị đứt

Sợi B : ứng suất

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 1 trang 254 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Ứng suất vượt quá giới hạn đàn hồi, vật chịu biến dạng dẻo nhưng chưa đứt

Sợi C và D: tính tương tự ta thấy ứng suất nhỏ hơn giới hạn đàn hồi nên vật bị biến dạng đàn hồi

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button