Lớp 10Toán

Bài 1 trang 26 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Bài 4: Hệ trục tọa độ

Bài 1 (trang 26 SGK Hình học 10)

Trên trục (O, e) cho các điểm A, B, M, N có tọa độ lần lượt là -1, 2, 3, -2

a) Hãy vẽ trục và biểu diễn các điểm đã cho trên trục;

Bạn đang xem: Bài 1 trang 26 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

b) Tính độ dài đại số của 

Từ đó suy ra 2 vec tơ    ngược hướng.

Lời giải

a) Vẽ trục và biểu diễn các điểm

 Giải Toán 10: Bài 1 trang 26 SGK Hình học 10 | Giải bài tập Toán 10

b) Ta có:

Giải Toán 10: Bài 1 trang 26 SGK Hình học 10 | Giải bài tập Toán 10

Kiến thức vận dụng

Giải Toán 10: Bài 1 trang 26 SGK Hình học 10 | Giải bài tập Toán 10

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button