Lớp 11Sinh Học

Bài 1 trang 27 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 5. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Bài 1 trang 27 sgk Sinh 11 nâng cao

Hãy trình bày ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm đến quá trình hấp thụ các chất khoáng và nitơ.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 1 trang 27 sgk Sinh 11 nâng cao

*   Ánh sáng: Ánh sáng có ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ khoáng và nitơ trên cơ sở ánh sáng trực tiếp ảnh hưởng, liên quan tới quá trình quang hợp, quá trình trao đổi nước của cây. Đồng thời ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp đến các nhân tố khác như nhiệt độ, độ ẩm… Nên ánh sáng gần như là nhân tố quan trọng nhất

*   Nhiệt độ: Khi nhiệt độ ở một ngưỡng thích hợp sẽ thuận lợi cho sự hấp thụ các chất khoáng và nitơ. Nguyên nhân do nhiệt độ ảnh hưởng đến hoạt động của các enzim trong đó có enzim hô hấp.

*   Độ ẩm đất: Độ ẩm đất liên quan, trực tiếp ảnh hưởng tới quá trình trao đổi chất khoáng và nitơ. Nước tự do nhiều trong đất  thuận lợi cho việc hòa tan nhiều các ion khoáng và các ion này được hấp thụ theo dòng nước vào rễ. Độ ẩm đất phù hợp sẽ giúp cho hệ rễ sinh trưởng tốt làm tăng diện tích tiếp xúc của rễ với  đất và quá trình hút bám trao đổi giữa rễ và đất được tăng cường.

*   Độ pH của đất: pH của đất khoảng 6 – 6,5 là thuận lợi nhất  cho việc hấp thụ tốt phần lớn các chất khoáng. Độ pH của đất ảnh hưởng đến sự hòa tan các chất khoáng trong đất và quá trình hut bám trao đổi do đó tác động đến khả năng hấp thụ các chất khoáng của rễ.

*   Độ thoáng khí: ảnh hưởng trực tiếp đến hô hấp quang hợp của rễ từ đó ảnh hưởng đến quá trình trao đổi này.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao: Bài 5. Trao đổi khoáng và Nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button