Hóa HọcLớp 11

Bài 1 trang 36 sgk Hóa 11 nâng cao

Bài 9: Khái quát về nhóm nitơ

Bài 1 (trang 36 sgk Hóa 11 nâng cao)

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố asen, antimon và bitmut ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 1 trang 36 sgk Hóa 11 nâng cao

– Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản

+ Của As ( Z = 33) : [Ar] 3d104s24p3

+ Của Sb ( Z = 51): [Kr]4d105s25p3

+ Của Bi ( Z = 83): [Xe]4f145d106s26p3

Ở trạng thái kích thích:

+ Của As ( Z = 33) : [Ar] 3d104s14p3d1

+ Của Sb ( Z = 51): [Kr]4d105s15p35d1

+ Của Bi ( Z = 83): [Xe]4f145d106s16p36d1

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button