Lớp 12Toán Học

Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12: 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc ba sau:

a) y = 2 + 3x – x3;

Bạn đang xem: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12

b) y = x3+ 4x2+ 4x

c) y = x3+ x2+ 9x ;

d) y = -2x3+ 5

Lời giải:

Hướng dẫn:

Các bước khảo sát hàm số và vẽ đồ thị:

1, Tìm tập xác định.

2, Khảo sát sự biến thiên

+ Tính y’

⇒ Chiều biến thiên của hàm số.

+ Tìm cực trị.

+ Tính các giới hạn

Từ đó suy ra Bảng biến thiên.

3, Vẽ đồ thị hàm số.

a) Hàm số y = -x3+ 3x + 2.

1) Tập xác định: D = R

2) Sự biến thiên:

+ Chiều biến thiên:

y’ = -3x+ 3.

y’ = 0 ⇔ x = ±1.

Trên các khoảng (-∞; -1) và (1; +∞), y’ < 0 nên hàm số nghịch biến.

Trên (-1 ; 1), y’ > 0 nên hàm số đồng biến.

+ Cực trị :

Hàm số đạt cực đại tại x = 1, y = 4 ;

Hàm số đạt cực tiểu tại x = -1 ; yCT = 0.

+ Giới hạn:

+ Bảng biến thiên:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

3) Đồ thị:

Ta có : 2 + 3x – x3 = 0 ⇔ Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Vậy giao điểm của đồ thị với trục Ox là (2; 0) và (-1; 0).

y(0) = 2 ⇒ giao điểm của đồ thị với trục Oy là (0; 2).

Đồ thị hàm số :

Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

b) Hàm số y = x3+ 4x2+ 4x.

1) Tập xác định: D = R

2) Sự biến thiên:

+ Chiều biến thiên:

y’ = 3x+ 8x + 4.

Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Trên các khoảng (-∞; -2) và (Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12  ; +∞), y’ > 0 nên hàm số đồng biến.

Trên (-2 ; Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12  ), y’ < 0 nên hàm số nghịch biến.

+ Cực trị :

Hàm số đạt cực đại tại x = -2, y = 0 ;

Hàm số đạt cực tiểu tại x = Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12  ; yCT Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

+ Giới hạn:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

+ Bảng biến thiên:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

3) Đồ thị:

+ Ta có : x3 + 4x2 + 4x = 0 ⇔ x(x + 2)2 = 0 ⇔ Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Vậy giao điểm của đồ thị với trục Ox là (0; 0) và (-2; 0).

+ y(0) = 0 ⇒ giao điểm của đồ thị với trục Oy là (0; 2).

+ y(-3) = -3 ⇒ (-3; -3) thuộc đồ thị hàm số

y(-1) = -1 ⇒ (-1; -1) thuộc đồ thị hàm số

Đồ thị hàm số :

Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

c) Hàm số y = x3+ x2+ 9x.

1) Tập xác định: D = R

2) Sự biến thiên:

+ Chiều biến thiên:

y’ = 3x+ 2x + 9 > 0 ∀ x ∈ R

⇒ Hàm số luôn đồng biến trên R.

+ Hàm số không có cực trị.

+ Giới hạn:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

+ Bảng biến thiên:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

3) Đồ thị hàm số.

+ Đồ thị hàm số cắt trục Ox tại (0 ; 0).

+ Đồ thị hàm số đi qua (1; 11) ; (-1; -9)

Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

d) Hàm số y = -2x3+ 5.

1) Tập xác định: D = R

2) Sự biến thiên:

+ Chiều biến thiên:

y’ = -6x2 ≤ 0 ∀ x ∈ R

⇒ Hàm số luôn nghịch biến trên R.

+ Cực trị: Hàm số không có cực trị.

+ Giới hạn:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

+ Bảng biến thiên:

Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

3) Đồ thị:

+ Đồ thị hàm số cắt trục tung tại (0; 5).

+ Đồ thị hàm số đi qua (1; 3) và (-1; 7).

Giải Toán 12: Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button