Lớp 10Vật Lý

Bài 1 trang 44 SGK Vật Lý 10

Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Bài 1 (trang 44 SGK Vật Lý 10)

Tính thời gian rơi trung bình, sai số ngẫu nhiên, sai số dụng cụ và sai số của phép đo thời gian. Phép đo này là trực tiếp hay là gián tiếp? Nếu chỉ đo 3 lần (n = 3) thì kết quả đo bằng bao nhiêu?

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 1 trang 44 SGK Vật Lý 10

Sai số ngẫu nhiên được xác định như sau:

Trong đó:

Giải Vật lý 10: Bài 1 trang 44 SGK Vật Lý 10 | Giải bài tập Vật lý 10

Sai số dụng cụ Δt’ thông thường có thể lấy bằng nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất. Qua giá trị trong bảng ta thấy phép đo thời gian có sai số dụng cụ với độ chia nhỏ nhất là 0,001s → Δt’ = 0,001s

Hoàn thành bảng:

Giải Vật lý 10: Bài 1 trang 44 SGK Vật Lý 10 | Giải bài tập Vật lý 10

Phép đo ở trên là phép đo trực tiếp, nếu chỉ đo 3 lần (n = 3) thì kết quả đo được như sau:

Giải Vật lý 10: Bài 1 trang 44 SGK Vật Lý 10 | Giải bài tập Vật lý 10

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button