Lớp 12Toán Học

Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12

Bài 2: Hàm số lũy thừa

Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12: 

Tìm tập xác định của các hàm số:

Bạn đang xem: Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

Hàm số lũy thừa y = xα có tập khảo sát D = (0; +∞).

a) Hàm số Giải Toán 12: Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12 xác định

⇔ 1 – x > 0

⇔ x < 1.

Vậy tập xác định D = (-∞; 1).

b) Hàm số Giải Toán 12: Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12 xác định

⇔ 2 – x2 > 0

⇔ x2 < 2

⇔ -√2 < x < √2.

Vậy tập xác định D = (-√2; √2).

c) Hàm số Giải Toán 12: Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12 xác định

⇔ x2 – 1 > 0

⇔ x2 > 1

⇔ x > 1 hoặc x < -1.

Vậy tập xác định D = (-∞; -1) ∪ (1; +∞).

d) Hàm số Giải Toán 12: Bài 1 trang 60 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12 xác định

⇔ x2 – x – 2 > 0

⇔ (x + 1)(x – 2) > 0

⇔ x < -1 hoặc x > 2

Vậy tập xác định D = (-∞; -1) ∪ (2; +∞).

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button