Lớp 11Toán

Bài 1 trang 74 SGK Đại số 11

Bài 5: Xác suất của biến cố

Bài 1 trang 74 SGK Đại số 11

Gieo ngẫu nhien một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần.

a. Hãy mô tả không gian mẫu.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 74 SGK Đại số 11

b. Xác định các biến cố sau.

A: “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10”

B: “Mặt 5 chấm xuất hiện ít nhất một lần”.

c. Tính P(A), P(B).

Lời giải

Hướng dẫn

a) Để tính xác suất của biến cố A.

+) Tính số phần tử của không gian mẫu |Ω|.

b) Tính số phần tử của biến cố A: |A|

c) Tính xác suất của biến cố A:

a) Không gian mẫu gồm 36 kết quả đồng khả năng xuất hiện, được mô tả như sau:

Ta có: Ω = {(i, j) | 1 ≤ i , j ≤ 6}, trong đó i, j lần lượt là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ nhất và thứ hai, n(Ω) = 36.

b) Biến cố A: “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10”

A = {(4, 6), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6)} ⇒ n(A) = 6

Biến cố B: “Mặt 5 chấm xuất hiện ít nhất một lần”.

B = {(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 5)}

c) 

Giải Toán 11: Bài 1 trang 74 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Bài 5. Xác xuất của biến cố

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button