Lớp 10Vật Lý

Bài 1 trang 88 SGK Vật Lý 10

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Bài 1 (trang 88 SGK Vật Lý 10)

Để khảo sát 1 chuyển động ném ngang, ta chọn hệ tọa độ Đề – các như thế nào là sẽ thích hợp nhất? Nêu cách phân tích 1 chuyển động ném ngang thành 2 chuyển động thành phần theo 2 trục của hệ tọa độ đó.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 1 trang 88 SGK Vật Lý 10

Để khảo sát 1 chuyển động ném ngang, ta chọn hệ tọa độ Đề – các gồm 2 trục, trục Ox sẽ nằm ngang hướng theo vecto v0 ban đầu. Trục Oy thẳng đứng chiếu từ trên xuống, gốc tọa độ O trùng với vị trí ném.

Gọi Mx và My là hình chiếu của chuyển động M lên trên 2 trục Ox và Oy, khảo sát chuyển động của Mx và My và tổng hợp lại ta được chuyển động của M.

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button