Lớp 11Toán

Bài 10 trang 135 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 2: Dãy số có giới hạn hữu hạn

Bài 10 (trang 135 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Gọi C là nửa đường tròn đường kính AB = 2R

C1 là đường tròn gồm 2 nửa đường tròn đường kính AB/2 ,…

Bạn đang xem: Bài 10 trang 135 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

C2 là đường tròn gồm 4 nửa đường tròn đường kính AB/4 ,…

Cn là đường tròn gồm 2n nửa đường tròn đường kính AB/2n …

Gọi Pn là độ dài cạnh của Cn ,Sn là diện tích hình phẳng giới hạn bởi Cn và đoạn thẳng AB

a) Tính Pnvà Sn

b) Tìm giới hạn của các dãy số (Pn) và (Sn)

Lời giải:

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 10 trang 135 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button