Lớp 11Toán

Bài 10 trang 224 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

Bài 10 (trang 224 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số điểm mà một vận động viên bắn cung nhận được khi bắn một lần. Giả sử X có bảng phân bố xác suất như sau:

X

Bạn đang xem: Bài 10 trang 224 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

9

7

5

3

1

P

0,2

0,36

0,23

0,14

0,07

a) Tính điểm trung bình khi vận động viên đó bắn một lần

b) Tính điểm trung bình khi vận động viên đó bắn 48 lần.

Lời giải:

a) Điểm trung bình khi vận động viên đó bắn một lần là:

E(x)=9.0,2+7.0,36+5.0,23+3.0,14+1.0,07=5,96

b) Điểm trung bình khi vận động viên đó bắn 48 lần là: 48 x 5,96=286,08

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button