Lớp 11Vật Lý

Bài 10 trang 243 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 48: Thấu kính mỏng

Bài 10 trang 243 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Chiếu một chùm tia sáng hội tụ tới một thấu kính L. cho biết chùm tia ló song song với trục chính của L.

Bạn đang xem: Bài 10 trang 243 sgk Vật Lý 11 nâng cao

a) L là thấu kính loại gì?

b) Điểm hội tụ của chùm sáng tới là một điểm ở sau thấu kính, cách L là 25 cm. tìm tiêu cự và độ tụ của L.

c) Đặt vật AB = 2cm vuông góc với trục chính và cách L 40 cm. Xác định ảnh của AB.

Lời giải

a) Chiếu một chùm tia sáng hội tụ một thấu kính L, chùm tia ló song song với trục chính của L ⇒ chùm tia ló phân kì so với chùm tia tới ⇒ L là thấu kính phân kì.

b) Điểm hội tụ của chùm sáng tới là một điểm ở sau thấu kính và điểm đó chính là tiêu điểm vật chính F của thấu kính ⇒ F cách L 1 khoảng 25 cm⇒ tiêu cự và độ tụ của L là:

f= -OF = -25cm

c) AB = 2cm; d = 40 cm. Ảnh A’B’ của AB được xác định bởi:

Giải Bài 10 trang 243 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

⇒ Ảnh A’B’ là ảnh ảo hiện ra trước thấu kính và cách thấu kính 15,4 cm

Số phóng đại ảnh:

Giải Bài 10 trang 243 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Độ lớn của ảnh: A’B’ = |k|.AB = 0,77 cm

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 48. Thấu kính mỏng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button