Lớp 12Toán Học

Bài 11 trắc nghiệm trang 53 SGK Hình học 12

Ôn tập chương 2

Bài 11 trắc nghiệm trang 53 SGK Hình học 12: 

Cho hình trụ có bán kính r; O, O’ là tâm của hai đáy OO’ = 2r. Một mặt cầu (S) tiếp xúc với đáy của hình trụ tại O và O’. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai?

A)Diện tích mặt cầu bằng diện tích xung quanh của hình trụ;

Bạn đang xem: Bài 11 trắc nghiệm trang 53 SGK Hình học 12

B)Diện tích mặt cầy bằng 2/3 diện tích toàn phần của hình trụ;

C)Thể tích khối cầu bằng 3/4 thể tích khối trụ;

D)Thể tích khối cầu bằng 2/3 thể tích khối trụ;

Lời giải:

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button