Lớp 11Toán

Bài 11 trang 106 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 2: Dãy số

Bài 11 (trang 106 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Cho hình vuông A1B1C1D1 có cạnh bằng 6cm. Người ta dựng các hình vuông A2B2C2D2 , A3B3C3D3 ,….,AnBnCnDn ,….. theo các cách sau: với mỗi n=2,3,4,… lấy các điểm An, Bn, Cn và Dn tương ứng trên các cạnh An – 1Bn – 1, Bn – 1Cn – 1, Cn – 1Dn – 1 và Dn – 1An – 1 sao cho An – 1An = 1 cm và AnBnCnDn là một hình vuông. Xét dãy số (un) với un là độ dài của hình vuông AnBnCnDn . Hãy cho dẫy số (un) nói trên bởi một hệ thức truy hồi.

Bạn đang xem: Bài 11 trang 106 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Lời giải:

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 11 trang 106 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng caoGiải Toán 11 nâng cao: Bài 11 trang 106 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button