Lớp 10Toán

Bài 11 trang 131 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Ôn tập chương 5 Đại số 10

Bài 11 (trang 131 SGK Đại Số 10)

Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người , 25 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là: 50kg, 38kg, 40kg. Khối lượng trung bình của cả ba nhóm học sinh là:

(A) 41,4kg ;     (B) 42,4kg

Bạn đang xem: Bài 11 trang 131 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

(C) 26 kg ;     (D) 37 kg

Lời giải

Đáp án (A)

Giải thích:

Tổng khối lượng nhóm thứ nhất: 50.10 = 500 (kg)

Tổng khối lượng nhóm thứ hai: 38.15 = 570 (kg)

Tổng khối lượng nhóm thứ ba: 40.25 = 1000 (kg)

Tổng khối lượng cả ba nhóm : 500 + 570 + 1000 = 2070 (kg)

Tổng số người cả ba nhóm: 10 + 15 + 25 = 50

Khối lượng trung bình của cả ba nhóm học sinh: 2070 : 50 = 41,4 (kg)

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button