Lớp 11Toán

Bài 11 trang 195 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Luyện tập (trang 195)

Bài 11 (trang 195 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm tại điểm xo và đồ thị (G). Mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Bạn đang xem: Bài 11 trang 195 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

a) Nếu f’(xo) = 0 thì tiếp tuyến của (G) tại điểm M(xo; f(xo)) song song với trục hoành.

b) Nếu tiếp tuyến của (G) tại điểm M(xo; f(xo)) song song với trục hoành thì f’(xo) = 0

Lời giải:

a) Mệnh đề sai vì tiếp tuyến có thể trùng với trục hoành

Ví dụ: Cho hàm số f(x)2 với xo = 0 thì với f(0) và tiếp tuyến tại điểm O(0;0) trùng với trục hoành.

Mệnh đề sau đây mới đúng:”Nếu f’(xo) = 0 thì tồn tại tiếp điểm tại điểm Mo(xo; f(xo)) của đồ thị hàm số y=f(x) song song hoặc trùng với trục hoành.”

b) Mệnh đề đúng: vì nếu tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x) tại điểm Mo(xo; f(xo)) song song với trục hoành thị hệ số góc của tiếp tuyến phải bằng không, suy ra f(xo) = 0

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button