Lớp 11Toán

Bài 12 trang 108 SGK Đại số 11

Ôn tập chương 3

Bài 12 trang 108 SGK Đại số 11

Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt trên của tầng một bằng nữa diện tích đế tháp. Biết diện tích mặt đế tháp là 12.288m2. Tính diện tích mặt trên cùng.

Bạn đang xem: Bài 12 trang 108 SGK Đại số 11

Lời giải

Hướng dẫn

Diện tích các mặt lập thành một cấp số nhân. Sử dụng công thức SHTQ của CSN: un = u1.qn−1

Gọi diện tích đáy tháp là S0; diện tích mặt trên của tầng 1; tầng 2; tầng 3; … lần lượt là S1; S2; S3; …; S11.

+ Theo giả thiết diện tích của bề mặt trên mỗi tầng bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới

Vậy diện tích mặt trên của tầng 11 là 6m2.

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Ôn tập chương 3

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button