Lớp 11Toán

Bài 12 trang 195 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Luyện tập (trang 195)

Bài 12 (trang 195 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Hình bên là đồ thị của hàm số y=f(x) trên khoảng (a;b). Biết rằng tại các điểm M1, M2 , M3 , đồ thị hàm số có tiếp tuyến được thể hiện trên hình vẽ . Dựa vào hình vẽ , em hãy nêu nhân xét về dấu của f’(x1 ) , f’(x2 ), f’(x3 ).

Bạn đang xem: Bài 12 trang 195 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Lời giải:

Đồ thị của hàm số y=f(x) có tiếp tuyến tại các điểm M1, M2 , M3 nên hàm số y=f(x) có đạo hàm tại các điểm x1, x2 , x3. Ta nhận thấy:

+ Tiếp tuyến tại điểm là một đường thẳng “đi xuống” từ trái sang phải, nên hệ số góc của tiếp tuyến là một số âm, suy ra ta có f’(x1) < 0

+ Tiếp tuyến tại điểm là một đường thẳng song song với trục hoành nên hệ số góc của tiếp tuyến bằng 0, suy ra ta có f’(x2) = 0

+ Tiếp tuyến tại điểm là một đường thẳng “đi lên” từ trái sang phải , nên hệ số góc của tiếp tuyến là một số dương, suy ra ta có f’(x3) > 0

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 12 trang 195 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button