Lớp 12Vật Lý

Bài 12 trang 80 SGK Vật lý 12

Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 12 (trang 80 SGK Vật Lý 12)

Chọn câu đúng:

Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp có

Bạn đang xem: Bài 12 trang 80 SGK Vật lý 12

Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 120√2cos100πt (V). Biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là:

Bài viết gần đây

A. i = 3cos(100πt – π2) (A)

B. i = 3√2(A)

C. i = 3cos100πt (A)

D. i = 3√2cos100πt (A)

Lời giải

Ta có: 

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 12 trang 80 SGK Vật lý 12 –

  ⇒ZC = ZL = 30Ω nên mạch cộng hưởng → i và u cùng pha

 u = 120√2cos100πt (V) → i = I0cos100πt (A)

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 12 trang 80 SGK Vật lý 12 –

Vậy i = 3√2cos100πt (A)

Đáp án D.

Kiến thức cần nhớ

– Tổng trợ của mạch R L C nối tiếp:

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải Lý 12

– Định luật Ôm cho đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp:

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải Lý 12

– Công thức tính góc lệch pha φ giữa điệp áp và dòng điện: 

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải Lý 12

+ Nếu ZL>ZC: Điện áp u sớm pha so với dòng điện i.

+ Nếu ZLC: Điện áp u trễ pha so với dòng điện i.

– Cộng hưởng điện xảy ra khi ZL=ZC hay ω2LC=1 

khi đó II sẽ lớn nhất: 

Giải bài tập Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp | Giải Lý 12

(SGK Vật lý 12 – Bài 14 trang 79)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button