Lớp 11Toán

Bài 14 trang 108 SGK Đại số 11

Ôn tập chương 3

Bài 14 trang 108 SGK Đại số 11

Cho dãy số (un), biết un = 3n. Hãy chọn phương án đúng:

Bạn đang xem: Bài 14 trang 108 SGK Đại số 11

a. Số hạng un+1 bằng:

A. 3n + 1

B. 3n + 3.

C. 3n.3

D. 3(n+1)

b. Số hạng u2n bằng:

A. 2.3n

B. 9n

C. 3n+ 3

D. 6n

c. Số hạng un-1 bằng:

A. 3n – 1

B. 3n/3

C. 3n – 3

D. 3n – 1

d. Số hạng u2n-1bằng:

A. 32.3n– 1

B. 3n.3n-1

C. 32n– 1

D. 32(n-1)

Lời giải

Hướng dẫn

a. Thay n bằng n+1

b. Thay n bằng 2n

c. Thay n băng n – 1

d. Thay n băng 2n – 1 

a. un+1 = 3n+1 = 3n.3.

Chọn đáp án C

b. u2n = 32n = (32)n = 9n.

Chọn đáp án B.

c. un-1 = 3n-1 = 3n.3-1 = 3n/3 .

Chọn đáp án B.

d. u2n-1 = 32n-1 = 3n.3n – 1

Chọn đáp án B.

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Ôn tập chương 3

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button