Lớp 11Toán

Bài 15 trang 108 SGK Đại số 11

Ôn tập chương 3

Bài 15 trang 108 SGK Đại số 11

Hãy cho biết dãy số (un) nào dưới đây là dãy số tăng, nếu biết công thức số hạng tổng quát un của nó là:

Bạn đang xem: Bài 15 trang 108 SGK Đại số 11

Lời giải

Hướng dẫn

Dãy số (un) là dãy số tăng nếu ta có un + 1 > un với mọi n ∈ N∗

Chọn đáp án B.

Giải thích:

+ (un):  Giải Toán 11: Bài 15 trang 108 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11 có:

u1 ; u3 ; u5 ; … dương

u2 ; u4 ; u6 ; … âm

⇒ dãy số không tăng không giảm.

+ (un) : (-1)2n.(5n + 1) = 5n + 1 .

un + 1 = 5n + 1 + 1 > 5n + 1 = un với mọi n ∈ N.

⇒ (un) là dãy số tăng.

Giải Toán 11: Bài 15 trang 108 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

⇒ (un) là dãy số giảm

Giải Toán 11: Bài 15 trang 108 SGK Đại số 11 | Giải bài tập Toán 11

⇒ (un) là dãy giảm.

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Ôn tập chương 3

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button