Lớp 10Toán

Bài 15 trang 65 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Ôn tập chương 2

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 15 (trang 65 SGK Hình học 10)

Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A, Nếu b2 + c2 – a2 > 0 thì góc A nhọn;

Bạn đang xem: Bài 15 trang 65 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

B, Nếu b2 + c2 – a2 > 0 thì góc A tù;

C, Nếu b2 + c2 – a2 < 0 thì góc A nhọn;

D, Nếu b2 + c2 – a2 < 0 thì góc A vuông.

Lời giải

Đáp án (A) Nếu b2 + c2 – a2 > 0 thì góc A nhọn .

Giải thích:

Trong tam giác ABC ta có: 

+ Nếu b2 + c2 – a2 > 0 thì cos A > 0 ⇔ A < 90º, nghĩa là góc A nhọn.

+ Nếu b2 + c2 – a2 < 0 thì cos A < 0 ⇔ A > 90º, nghĩa là góc A tù.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button