Lớp 10Toán

Bài 16 trang 108 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Ôn tập chương 4 Đại Số 10

Bài tập trắc nghiệm

Bài 16 (trang 108 SGK Đại Số 10)

Bất phương trình mx2 + (2m – 1)x + m + 1 < 0 có nghiệm khi

(A) m = 1 ;     (B) m = 3

Bạn đang xem: Bài 16 trang 108 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

(C) m = 0 ;     (D) m = 0,25

Lời giải

Đáp án (C) m = 0

Giải thích:

Cách 1: Thử từng đáp án

Đặt f(x) = mx2 + (2m – 1)x + m + 1

+ Nếu m = 1, f(x) = x2 + x + 2 = (x + 1/2)2 + 3/4 > 0 với ∀ x ∈ R

⇒ f(x) < 0 vô nghiệm.

+ Nếu m = 3; f(x) = 3x2 + 5x + 4 > 0 với ∀ x ∈ R

⇒ f(x) < 0 vô nghiệm.

+ Nếu m = 0, f(x) = -x + 1.

f(x) < 0 có nghiệm x > 1.

+ Nếu m = 0.25, f(x) = 0,25x2 – 0,5x + 1,25 > 0 với ∀ x ∈ R

⇒ f(x) < 0 vô nghiệm.

Vậy m = 0

Cách 2: Tìm các giá trị của m để bpt mx2 + (2m – 1)x + m + 1 < 0 có nghiệm.

Ngược lại ta đi tìm các giá trị của m để bpt trên vô nghiệm.

Khi đó với các giá trị m khác các giá trị vừa tìm được sẽ làm cho BPT có nghiệm.

Xét f(x) = mx2 + (2m – 1)x + m + 1.

+ Nếu m = 0, f(x)  có nghiệm (như cách 1).

+ Nếu m ≠ 0 :

f(x) có Δ = (2m – 1)2 – 4.m.(m+1) = 4m2 – 4m + 1 – 4m2 – 4m = 1 – 8m.

f(x) < 0 vô nghiệm

⇔ f(x) ≥ 0 với ∀ x ∈ R

Vậy với mọi m ≥ 1/8 thì f(x) < 0 vô nghiệm

Suy ra với mọi m < 1/8 thì f(x) < 0 có nghiệm.

Trong các đáp án trên chỉ có m = 0 thỏa mãn đề bài

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button