Lớp 11Toán

Bài 16 trang 109 SGK Đại số 11

Ôn tập chương 3

Bài 16 trang 109 SGK Đại số 11

Cho cấp số cộng – 2, x, 6, y. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

Bạn đang xem: Bài 16 trang 109 SGK Đại số 11

A. x = – 6, y = – 2

B. x = 1, y = 7

C. x = 2, y = 8

D. x = 2, y = 10

Lời giải

Hướng dẫn

Tính chất CSC: Nếu ba số x, y, z là ba số hạng liên tiếp của CSC thì x + z = 2y

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Ôn tập chương 3

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button