Lớp 11Toán

Bài 16 trang 204 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm

Bài 16 (trang 204 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm xo được cho kèm theo:

a) y = 7 + x – x 2, xo= 1

Bạn đang xem: Bài 16 trang 204 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) y = x3– 2x + 1,xo= 2

c) y = 2x5– 2x + 3, xo= 1

Lời giải:

a) Đạo hàm của hàm số y = 7 + x – x 2 tại  xo = 1 là y’ = 1 – 2x ⇒ y’(1) = -1

b) Đạo hàm của hàm số y = x3– 2x + 1 tại xo = 2 là y’ = 3x2 ⇒ y’(2) = 10

c) Đạo hàm của hàm số y = 2x5– 2x + 3 tại xo = 1 là y’ = 10x4 – 2 ⇒ y’(1) = 8

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button