Lớp 10Toán

Bài 16 trang 47 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 45-46-47)

Bài 16 (trang 47 SGK Đại Số 10 nâng cao)

Cho đồ thị (H) của hàm số y = -2/x.

a) Tịnh tiến (H) lên trên một đơn vị, ta được đồ thị của hàm số nào?

Bạn đang xem: Bài 16 trang 47 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

b) Tịnh tiến (H) sang trái 3 đơn vị, ta được đổ thị của hàm số nào

c) Tịnh tiến (H) lên trên 1 đơn vị, sau đó tịnh tiến đồ thị nhận được sang trái 3 đơn vị. Hỏi ta được đồ thị hàm số nào?

Lời giải:

a) Đặt f()x) = -2/x , khi tịnh tiến đồ thị (H) lên trên một đơn vị, ta được đồ thị hàm số y = f(x) + 1 = -2/x + 1 = (x – 2)/x. Gọi đồ thị mới này là (H1).

b) Khi tịnh tiến (H) sang trái 3 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số y = f(x + 3) = -2/(x + 3)

c) Đồ thị nhận được chính là tịnh tiến (H1) sang trái 3 đơn vị. Do đó, ta được đồ thị của hàm số y= f(x + 3) + 1 = -2/(x + 3) + 1 = (x + 1)/(x + 3)

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button