Lớp 11Toán

Bài 17 trang 109 SGK Đại số 11

Ôn tập chương 3

Bài 17 trang 109 SGK Đại số 11

Cho cấp số nhân – 4, x, – 9. Hãy họn kết quả đúng trong kết quả sau:

Bạn đang xem: Bài 17 trang 109 SGK Đại số 11

A. x = 36

B. x = -6, 5

C. x = 6

D. x = -36

Lời giải

Hướng dẫn

Tính chất CSN: Nếu ba số x; y; z là ba số liên tiếp của CSN thì xz=y2.

Chọn đáp án C.

Giải thích :

-4 ; x ; -9 lập thành CSN ⇔ x2 = (-4)(-9) ⇔ x2 = 36 ⇔ x = 6 hoặc x = -6.

Xem toàn bộ Giải Toán 11: Ôn tập chương 3

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button