Lớp 11Vật Lý

Bài 18 Báo cáo thực hành

Bài 18: Thực hành: khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Bài 18 Báo cáo thực hành 

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Họ và tên:…………………

Lớp:……………

Bạn đang xem: Bài 18 Báo cáo thực hành

Tổ:……………….

1. Tên bài thực hành:

Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điot bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

2. Bảng thực hành 18.1: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn

Điôt phân cực thuận Điôt phân cực ngược
U (V) Ith (mA) U(V) Ing (μA)
0 0 0 0
0.1 0 1 0
0.2 0 2 0
0.3 0.03 3 0
0.4 0.04 4 0
0.5 0.32 5 0
0.52 0.42 6 0
0.54 0.60 7 0
0.56 0.83 8 0
0.58 1.01 9 0
0.60 1.39 10 0
0.62 1.82
0.64 2.41
0.66 2.79
0.68 3.61
0.70 4.40

a)


Giải bài tập Vật lý 11: Bài 18 Báo cáo thực hành | Giải Lý 11

Đồ thị I = f (U) biểu diễn cường độ dòng điện I chạy qua điôt phân cực thuận

Đồ thị I = f(U) biểu diễn cường độ dòng điện I chạy qua điôt phân cực ngược

b) Nhận xét và kết luận:

– Cường độ dòng điện chạy qua điôt phân cực thuận có giá trị 0 trong khoảng hiệu điện thế U từ 0 đến 0,2 và nó chỉ bắt đầu tăng mạnh khi hiệu điện thế U tiếp tục tăng đến giá trị lớn hơn 0,2.

– Cường độ dòng điện chạy qua điôt phân cực ngược có giá trị bằng 0 với mọi giá trị của hiệu điện thế U từ 0 đến khoảng 10 V

– Các kết quả trên chứng tỏ điôt bán dẫn có đặc tính chỉnh lưu dòng điện, tức là chỉ cho dòng điện chạy qua theo chiều thuận từ miền p (anot A) sang miền n (catot K).

3. Bảng thực hành 18.2:Khảo sát đặc tính khuếch đại của tranzito:

Với RC ≈ 820 ω
Lần đo 1 2 3 4 5
IB (μA) 20 μA 18 μA 16 μA 14 μA 12 μA
IC (μA) 5,58 5,01 4,45 3,88 3,44
β = IC/IB 279 278,33 278,13 277,14 278,33

a) Hệ số khuếch đại dòng β của mạch tranzito ứng với mỗi lần đo được ghi trong bảng trên.

b) Tính giá trị trung bình của β và sai số lớn nhất (Δβ)max:

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 18 Báo cáo thực hành | Giải Lý 11

(Δβ)max: = Max {(279 −278,19); (278,33 − 278,19); (278,19−278,13); (278,19−274,14); (278,33−278,19)} = Max{0,81; 0,14; 0,06; 1,05; 0,14} = 0,81

c) Ghi kết quả của phép đo:

β = β ± (Δβ)max = 278,19 ± 0,81

d)

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 18 Báo cáo thực hành | Giải Lý 11

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của IC vào IB trong mạch tranzito

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 18. Thực hành. khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button